Kvinne kurs – My Love, My Life, My Body

Finn din naturlige styrke gjennom kjærlighet, lekenhet, seksualitet og vennskap
I dette kurset inviteres du til å bringe din livspraksis et steg videre.
Noen av oss gjør yoga, dans, kosthold og trening som en del av sin daglige praksis. Mens andre er mer fokusert på nære relasjoner, barn og daglig liv. I tillegg kommer jobb, kreative prosjekter og drømmer vi ønsker sette ut i livet.
For mange er alle av disse temaene viktige i dagliglivet og ofte føler vi oss trukket mellom forskjellige deler av livet og kanskje at vi ikke strekker helt til på noen av områdene. Grunnen til dette er at vi ofte glemmer det aller viktigste forholdet i livet vårt, nemlig forholdet til oss selv.
I dette kurset inviteres du til å utforske ditt forhold til deg selv og din egen kraft som kvinne. Hvordan kan du skape det livet du ønsker å leve fra (egen) kjærlighet, balanse og kreativ kraft?
Pris pr. deltar NOK 2.490,-
Kurs datoer:
Kurs 1: Lørdag den 20.05 til søndag den 21.05 – Tid 10.00-18.00
Kurs 2: Lørdag den 23.09 til søndag den 24.09 – Tid 10.00-18.00

Oslo International School of Conscious Sexuality AS 

Konows gate 92 - 0196 Oslo

Info@oisocs.com - Telefon 22 38 10 00