Kvinne kurs – My Love, My Life, My Body

Hei

Og velkommen til alle mine søstre!

I denne workshop’en jobber vi med integrering. Integrering av spirituell praksis I hverdagen.

Conscious Sexuality for kvinner handler om å finne din egen kjerne eller sannhet, dine grenser og den myke delen av deg som får deg til å slappe av og åpne opp til en dypere del av deg selv.

I Conscious Sexuality jobber vi med tre store hoved sentre i kroppen; din klarhet, ditt hjerte og din livmors visdom eller dypere seksualitet. Enhver kvinne vet allerede fra hun er liten jente at hun bærer denne visdommen inni seg. Hun vet hva som er riktig og hva som føles godt for henne og blir veiledet av sitt hjerte og hennes dype følelsesmessige kontakt med sin opplevelse av livet. Når hun lever fra kroppen sin er hun ren kjærlighet – det er hennes essens.

Men, gjennom våre erfaringer mister vi gradvis kontakten med uskylden og kjennskapen til hvem vi dypest sett er.

I denne workshop’en vil du lære verktøy som kan hjelpe deg på din reise tilbake til din kjerne, ditt hjerte, din visdom og gi liv til den seksuelle livskraften i kroppen din igjen på en måte som hjelper deg å vokse i kraft og kreativitet så du kan skape det livet du er ment til å leve.

Vi bruker bioenergetiske øvelser, meditasjon, bevegelse, dans, og berøring for å gå dypt og slippe noe av det som blokkerer oss i å leve fra vår essens og du vil lære enkle praksiser som du kan ta med hjem og bruke i din hverdag for å styrke din kontakt med din indre kjerne eller sannhet.

Ingunn Tennbakk, workshop leder, har jobbet med tantra, bevisst seksualitet, traume forløsning og energi healing/reading i mer enn 10 år og har hjulpet flere hundre kvinner til å komme nærmere sin kjerne og tenne sin dypere seksuelle livskraft. Hun er trent til å holde rommet for grupper og vil dele av sin visdom og de verktøyene hun selv har brukt til å gi liv til sin egen livmors visdom. Hun veileder deg til en dypere kontakt med din essens.

Pris pr. deltar NOK 2.490,-
Kurs datoer:
Kurs September: Lørdag den 23.09 til søndag den 24.09 – Tid 10.00-18.00

Hi

And welcome to all my sisters!

In this workshop, we work with integration. Integration of spiritual practices into everyday life.

Conscious Sexuality for women is all about finding your own core, your boundaries and that sweet spot that makes you relax and open into the deeper part of you.

In Conscious Sexuality we work with the three major energy centres in the body, your clarity, your heart and your womb wisdom or deeper sexuality. Every woman knows, even from she is a little girl, that she carries this wisdom, this knowledge inside of her. She knows what is right and what feels good to her and that she is guided by her heart and her deep emotional connection to her life experience. When she comes into her body, she is pure love – that is the essence of her.

But, through our conditioning, we slowly and gradually loos contact with the innocence and the knowing of who we truly are.

In this workshop, you will learn tool that can help you on the journey back to your own core, your heart, your wisdom and ignite the sexual life force in your body again in a way that helps you grow in power and creativity so that you can create the life that you want to live.

We use bioenergetic exercises, meditation, movement, dance, and touch to go deep and release some of the things that are blocking us from living from our core and you will learn simple practices that you take home and put together for your personal daily ritual to strengthen your connection to your core.

Ingunn Tennbakk, workshop leader, has been working with tantra, conscious sexuality, trauma healing and energy healing/reading for more than 10 years and has helped hundreds of women get closer to their core and ignite their deeper sexual life force energies. She is trained in holding space for groups and will share from her wisdom and the tools that she has used to ignite her own womb wisdom. She is all about guiding you to get in deeper contact with your core.

Oslo International School of Conscious Sexuality AS 

Kontor: Tollbugata 8 A & B, 0152 Oslo - Behandling: På Unity, Møllergata 23, 0179 Oslo

Info@oisocs.com - Telefon 22 38 10 00